Về kết quả thi dùng nộp trình nhập cảnh Nhật Bản và ngày gửi kết quả kỳ thi

Về kết quả thi dùng nộp trình nhập cảnh Nhật Bản và ngày gửi kết quả kỳ thi

 

Thông thường, sau khi hoàn thành kỳ thi thì sau khoảng 3 tuần sẽ có thể tra được kết quả trên internet.

http://j-test-data.jp/

Khoang 4 tuần sau đó,bảng kết quả sẽ được gửi từ Nhật Bản.

Việc có kết quả sẽ được thông tin trên homepage, những người muốn biết kết quả liên lạc tới J.TEST để lấy được kết quả. Những người ở xa Hà Nội có thể gửi qua bưu điện.

 

Đối với các trường hợp muốn biết kết quả sớm để đi du học Nhật Bản thì có thể làm theo các bước dưới đây:

  • Trường học ở trong Nhật Bản có thể hỏi kết quả trực tiếp ở tổ chức J.TEST Nhật Bản.
  • Nội dung có thể tham chiếu là số điểm đạt được và chứng nhận mức đạt được
  • Cấp chứng nhận「Giấy chứng thực thành tích(Dùng để xin nhập cảnh )」cho các người tham dự kỳ thi
  • Cơ quan phát hành là 「Cơ quan giáo dục tiếng Nhật được bộ Tư pháp chỉ thị」và 「Pháp nhân trường học đại học, trường chuyên môn…」

※ Kết quả sẽ được gửi tới Hà Nội bình thường. Giấy chứng nhận dùng để nhập cảnh sẽ được Tổ chức Nhật Bản gửi tới trường tiếng Nhật, Trường tiếng Nhật sẽ gửi tới bộ phận nhập cảnh.

 

Ngày gửi tới cơ quan giáo dục sẽ có lộ trình như dưới đây:

Trường hợp cần giấy chứng nhận trước ngày ghi dưới đây thì hãy gửi giấy đề nghị trước 3h chiều ngày thứ 6 tuần trước đó.

※ Gửi giấy yêu cầu qua FAX(+81-3-6273-1815)

※ Trường hợp muốn biết kết quả sớm có thể liên hệ với ban tổ chức sau ngày kỳ thi diễn ra 1 ngày.

 

Năm 2015

Kỳ thi thứ 118(Triển khai ngày 18 tháng 1)→Kết quả gửi về trường ngày 4 tháng 2

Kỳ thi thứ 119(Triển khai ngày 15 tháng 3)→Kết quả gửi về trường ngày 1 tháng 4