Lịch trình 2018

[ Lịch trình 2018 ]

 

Part 136 – 14.01.2018 (CN)

Nhận hồ sơ : 04.12 /  Kết thúc nhận hồ sơ : 18.12

Part 137 – 11.03.2018 (CN)

Nhận hồ sơ : 05.02 / Kết thúc nhận hồ sơ : 19.02

Part 138 – 13.05.2018 (CN)

Nhận hồ sơ : 02.04 / Kết thúc nhận hồ sơ : 16.04

Part 139 – 08.07.2018 (CN)

Nhận hồ sơ : 04.06 / Kết thúc nhận hồ sơ : 18.06

Part 140 – 09.09.2018 (CN)

Nhận hồ sơ : 06.08 / Kết thúc nhận hồ sơ : 20.08

Part 141 – 04.11.2018 (CN)

Nhận hồ sơ : 01.10 / Kết thúc nhận hồ sơ : 15.10

 

LH : 01222203636(Ms.Ly) / info@j-test.vn / https://www.facebook.com/J.TEST.VIETNAM/