J.TEST 136 [ trả lời ] PDF

J.TEST 136 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 136 vào ngày 14/01/2018 :

Đáp án cấp độ AD : J136_AD_ans 2

Đáp án cấp độ EF : J136_EF(B)_ans 2

Music : http://sound.jtest-online.jp/movie/ 

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )