J.TEST 135 [ trả lời ] PDF

J.TEST 135 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 135 vào ngày 19/11/2017 :

Đáp án cấp độ AD : J135_AD_ans

Đáp án cấp độ EF : J135_EF(B)_ans

Music : http://sound.jtest-online.jp/movie/ (Tu 21/11 den 30/11)

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )