J.TEST 131 [ trả lời ] PDF

J.TEST 131 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 131 vào ngày 12/03/2017 :

Đáp án cấp độ AD : J131_AD_ans

Đáp án cấp độ EF : J131_EF(B)_ans

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )