J.TEST 130 [ trả lời ] PDF

J.TEST 130 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 130 vào ngày 15/01/2017 :

Đáp án cấp độ AD : J130_AD_ans 2

Đáp án cấp độ EF : J130_EF(B)_ans 2

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )