J.TEST 122 [ trả lời ] PDF

J.TEST 122 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 122 vào ngày 13/09/2015 :

Đáp án cấp độ AD : J122_AD_ans 

Đáp án cấp độ EF : J122_EF(B)_ans

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )