J.TEST 119 [ trả lời ] PDF

J.TEST 119 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 119 vào ngày 15/03/2015 :

Đáp án cấp độ AD : J_119_AD_ans_2

Đáp án cấp độ EF : J_119_EF_B_ans

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )