J.TEST 116 [ trả lời ] PDF

J.TEST 116 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 116 vào ngày 14/9/2014 :

Đáp án cấp độ AD : J_116_AD_ans

Đáp án cấp độ EF : J_116_EF_B_ans

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )