J.TEST 115 [ trả lời ] PDF

J.TEST 115 [ trả lời ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 115 vào ngày 13/7/2014 :

Đáp án cấp độ AD : J_115_AD_ans

Đáp án cấp độ EF : J_115_EF_B_ans

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 01222203636 (Ms Ly )