Đã có ket qua J.TEST kỳ 136

Đã có ket qua J.TEST kỳ 136 (14.01.2018)

http://www.j-test-data.jp/

Chung chi la khoang 1tuan sau.

Thí sinh muốn lấy chứng chỉ hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại :

Ms Ly :01222203636