Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 134

Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 134 (10.09.2017)

 

Thí sinh muốn lấy chứng chỉ hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại :

Ms Ly :01222203636

http://www.j-test-data.jp/