Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 133

Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 133 (09.07.2017)

 

Thí sinh muốn lấy chứng chỉ hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại :

Ms Ly :01222203636

http://www.j-test-data.jp/