Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 132

Đã có chứng chỉ J.TEST.

 

Thí sinh muốn lấy chứng chỉ hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại :

Ms Ly :01222203636