Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 130

Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 130 (15.01.2017)

Thí sinh liên lạc Ms.Ly(01222203636)