Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 128

Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 128 (11.9.2016)

Thí sinh liên lạc Ms.Ly(01222203636)