Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 126(15.5.2016)

Đã có chứng chỉ J.TEST kỳ 126(15.5.2016)
Thí sinh liên lạc Ms.Ly(01222203636)