• Loại trừ mới về J.TEST

    [ QUY CHẾ KỲ THI J-TEST ]

    Trước khi dự thi, thí sinh phải để tòan bộ điện thoại đi động, thiết bị thu phát và các vật dụng tư trang ở nơi Ban tổ chức quy định.

  • Thông báo về kết quả 110

    J.TEST VIỆT NAM đã có kết quả từ Nhật Bản. Vì vậy nếu thí sinh muốn lấy kết quả của kỳ thi 110 vào ngày 8/9  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và đến văn phòng nhận trực tiếp. Nhưng nếu thí sinh nào ở xa Hà Nội hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ chuyển kết quả tới địa chỉ của các bạn.

  • Thông báo về kỳ thi J.TEST phần 110

    Ngày 08/09, chúng tôi tổ chức kỳ thi J.TEST tại trường Đại học Hà Nội, Hà Nội. Lúc đó có khoảng 70 thí sinh tham gia kỳ thi J.TEST, hầu hết đều ở trình độ EF.

Page 5 of 512345