• Kỳ thi 119 vào ngày 15/03/2015

  J.TEST sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 26/01 đến ngày 27/02.

  Đối với sinh viên đang sống tại Hà Nội hoặc gần Hà Nội sẽ đến văn phòng trực tiếp.

 • Kỳ thi 117 vào ngày 16/11/2014

  J.TEST sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/10 đến ngày 31/10.

  Đối với sinh viên đang sống tại Hà Nội hoặc gần Hà Nội sẽ đến văn phòng trực tiếp.

 • Kỳ thi 116 vào ngày 14/09/2014

  J.TEST sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/08 đến ngày 25/08.

  Đối với sinh viên đang sống tại Hà Nội hoặc gần Hà Nội sẽ đến văn phòng trực tiếp.

 • Lịch trình J.TEST kỳ thi 115

  J.TEST sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 02/06 đến ngày 25/06.

  Đối với sinh viên đang sống tại Hà Nội hoặc gần Hà Nội sẽ đến văn phòng trực tiếp.

 • Thông báo về quy định mới

  J.TEST thay đổi các quy định của giấy chứng nhận.

   

  Tổng số điểm có thể đạt được chứng chỉ nếu tất cả bài làm của thí sinh không có điểm( 0 ).

  Trước kia quy định trên 20% trong tất cả các phần bài làm. Nhưng từ thời điểm này quy định thay đổi điểm (0) sẽ là điểm liệt trong các phần bài làm.

 • Lịch trình J.TEST kỳ thi 114

  Kỳ thi 114 vào ngày 18/05/2014.

  J.TEST sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 02/04 đến ngày 30/04. Đối với sinh viên đang sống tại Hà Nội hoặc gần Hà Nội sẽ đến văn phòng trực tiếp.

 • Lịch trình J.TEST kỳ thi 113

  Kỳ thi 113 vào ngày 16/03/2014.

  J.TEST sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25/01 đến ngày 25/02. Đối với sinh viên đang sống tại Hà Nội hoặc gần Hà Nội sẽ đến văn phòng trực tiếp.

Page 4 of 512345